Box 3 vermogen anders belast

NEWenvelop-Biljet-300x166-410x210

Er is door regeringspartijen overeenstemming bereikt om met ingang van 2017 in de aangifte IB het vermogen in box 3 anders te belasten.
De vrijstelling per persoon wordt verhoogd van € 21.139 (2014) naar € 25.000. Bij tweepersoonshuishoudens en fiscaal partnerschap wordt dan vanaf € 50.000 vermogensrendementsheffing toegepast.

Het thans veronderstelde rendement van 4% van het vermogen verandert: de lage (spaar)rentestand en inflatie zorgen er al jaren voor een rendement op vermogen dat lager ligt dan de toegepaste heffing.
Over de eerste € 100.000 zal vanaf 2017 een percentage van 2,9% worden toegepast.
Bij gelijkblijvend tarief van 30% is de vermogensrendementsheffing dan 0,87% (was 1,2%).

Voor vermogens van € 100.000 tot € 1.000.000 wordt het rekenrendement verhoogd tot 4,7%.
Voor vermogens boven € 1.000.000 wordt het rekenrendement 5,5%.

Spring naar toolbar