Belastingdienst betaalt teveel betaalde bijdrage ZvW terug

ANP-BelastingdienstBlauw-518x210-1467876285

07 Juli 2016 Bron: Belastingdienst

Deze maand nog betaalt de Belastingdienst de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (teruggaaf bijdrage ZvW) die te veel is betaald in 2015 terug. De Belastingdienst stuurt de mensen die in aanmerking komen hiervoor een bericht over de teruggaaf.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een teruggaaf bijdrage ZvW moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er was in 2015 tegelijkertijd inkomsten bij meer dan één werkgever of uitkeringsinstantie.
  • De inkomsten bij de werkgevers of uitkeringsinstanties waren in 2015 in totaal hoger dan € 52.763.

Verzoek tot teruggaaf

Als aan deze criteria wordt voldaan, stuurt de Belastingdienst automatisch een bericht. Mocht dat niet het geval zijn, maar komt u wel in aanmerking, dan kunt u altijd het formulier invullen voor verzoek tot teruggaaf.

Met het hulpmiddel ‘Kunt u een teruggaaf bijdrage ZvW krijgen?‘ kunt u controleren of u hiervoor in aanmerking komt.

Voorschot over 2016

Als u volgens de gegevens van de Belastingdienst in aanmerking komt voor een teruggaaf van de bijdrage ZvW over 2016, ontvangt u daarover in 2017 automatisch bericht. Wel kunt u zelf een voorschot op de teruggaaf bijdrage ZvW 2016 aanvragen, wijzigen of terugbetalen. De Belastingdienst betaalt in juli het voorschot uit op de bijdrage ZvW die te veel wordt ingehouden in 2016. U ontvangt alleen een voorschot als de teruggaaf van uw bijdrage ZvW over 2016 minimaal € 100 is. Ontvangt u geen voorschot, maar denkt u dat u daar wel recht op heeft? Vraag dan zelf een voorschot aan met het formulier ‘Verzoek voorschot ZvW‘.

 

Vanzelfsprekend kunt voor de hierboven genoemde acties ook mijn kantoor inschakelen.

 

Spring naar toolbar