2018, een nieuw jaar

Namens Elsa, Gijs en Casper wens ik u allen een heel goed Nieuwjaar toe. Voor de 2e helft van februari staat gepland dat ik mijn herstel operatie krijg, tot die tijd nog aansterken en zorgen dat ik fit ben. Het gaat goed met me en ik heb er alle vertrouwen in dat alles op zijn pootjes terecht komt. Casper is per 1 december j.l. begonnen op kantoor en Elsa is nu met zwangerschapsverlof.

Voor het nieuwe jaar heeft de fiscus een document samengesteld met de Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018. Het is een lijvig document van 34 pagina’s; met de hoofdstukindeling kunt u makkelijk nalezen wat u interesseert: Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018

Nieuwe wet : GDPR of AVG

Vanaf 2018 wordt er strenger gecontroleerd op het gebruik van persoonsgegevens door bedrijven. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese ‘General Data Protection Regulation’ in Nederland. Deze nieuwe wet, ook wel bekend onder de naam ‘Algemene verordening gegevensbescherming’, verplicht dat elk bedrijf – in bezit van persoonlijke gegevens van cliënten , patiënten of leerlingen binnen de EU – deze op een specifieke manier verzamelt en beveiligt. Doet de ondernemer dit niet, dan staat er een stevige boete te wachten.

Momenteel geldt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wordt vervangen door een nieuwe wet, bepaald door de Europese Unie. Deze General Data Protection Regulation (GDPR) legt nieuwe regels op aan iedere organisatie die diensten of producten aanbiedt aan inwoners van de EU. Het doel: de privacy van klanten aanscherpen.

Personen krijgen het recht hun gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Bovendien moet iedere persoon ‘specifieke, vrij bepaalde en ondubbelzinnige toestemming geven, met kennis van zaken’.

De wet geldt ook voor mijn organisatie / administratiekantoor.

Daarom gaan wij u een brief sturen, waarin we akkoord vragen voor het gebruiken van persoonsgegevens.  

Wij registreren van u als cliënt allerlei gegevens, anders kunnen we onze werkzaamheden niet uitvoeren. Te denken valt aan naam, adres, geboortedatum, inkomen, etc.

Hier op kantoor gaan we natuurlijk zorgvuldig om met persoonsgegevens:

  • ID bewijs: Foto + BSN onherkenbaar maken.
  • Borging gegevens beheer in digitale belastingaangiften.
  • Het ICT kantoor die het onderhoud doet van onze computers is Microsoft beschermd en gegevens worden versleuteld.
  • Verfijnen gegevensbeheerplan/register.
  • Protocol wat te doen bij een data lek. Voorbeelden datalekken: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Bij een ernstig data lek wordt melding bij de autoriteit persoonsgegevens gedaan en worden betrokkenen geïnformeerd .
  • Vernietigen persoonsgegevens via een erkend archief vernietigingsbedrijf.

 

 

 

Spring naar toolbar