Auto in de zaak

17-01-2018: Update voor 2018:

Wat er voor u verandert in de bijtelling hangt af van het soort auto. Dit zijn de wijzigingen voor 2018.
Bijtelling volledig elektrische auto in 2018

Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een volelektrische auto is 4%, net als in 2017. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil zo volledig elektrisch rijden stimuleren. En draagt zo bij aan een beter klimaat en milieu.

Bijtelling plug-in hybride auto in 2018

In 2018 is het bijtellingspercentage voor nieuwe plug-in hybride auto’s 22%. De bijtelling voor plug-in hybrides blijft 22% tot 2020. Een plug-in hybride auto heet ook wel een plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Het blijkt dat plug-in auto’s een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch rijden dan verwacht. Daardoor zijn ze minder energiezuinig en milieuvriendelijk. Daarom bouwt het kabinet de belastingvoordelen voor plug-in auto’s af.

Bijtelling gewone en zuinige auto in 2018

Heeft uw nieuwe auto een CO2-uitstoot van 106 gram per kilometer of meer? Dan geldt van 2018 tot 2020 het algemene bijtellingspercentage van 22%. Dit was in 2017 ook 22%.

Als u een auto koopt, moet u het kenteken op naam zetten (tenaamstelling). Heeft u een kenteken na 1 juli 2012 op uw naam gezet, maar is de 1e tenaamstelling voor 1 juli 2012? Dan heeft u voordeel door een verlaagde bijtelling. Bekijk hiervoor de 60-maandsperiode.

Autobrief

Bekijk de Autobrief II voor meer veranderingen in de bijtelling van 2018 tot 2020. Door deze veranderingen worden de autobelastingen eenvoudiger. En dragen ze bij aan een beter klimaat en milieu. Zo wordt de bijtelling minder CO2-afhankelijk. En komt er stapsgewijs 1 nieuw algemeen bijtellingspercentage voor gewone en plug-in auto’s.


Voor een auto binnen de onderneming bestaan een aantal mogelijkheden:

  • De auto wordt zakelijk gekocht
  • De auto wordt privé gekocht: zakelijke kilometers worden aan de hand van een kilometerregistratie doorbelast met € 0,19 per kilometer.

 

Zakelijke aankoop

De auto wordt gekocht in de onderneming en betaald via de bankrekening van de onderneming.

Daarmee wordt de auto opgenomen op de balans van de onderneming en jaarlijks afgeschreven.

Voor de omzetbelasting geldt dan:

  • Als op de factuur van de aanschaf van de auto BTW wordt berekend, is deze voorbelasting verrekenbaar in de aangifte omzetbelasting.
  • Alle kosten gemoeid met de auto worden opgenomen in de administratie van de onderneming: motorrijtuigenbelasting, verzekering, onderhoud, benzine, parkeerkosten, accessoires. Verkeersboetes mogen niet zakelijk worden genomen.
  • De BTW die in de autokosten is begrepen is te verrekenen voorbelasting.

Als in de zakelijke auto meer dan 500 kilometer privé wordt gereden, dienen de autokosten gecorrigeerd te worden voor privégebruik. Met een sluitende rittenregistratie kunt u aantonen dat u minder dan 500 kilometer prive hebt gereden; is deze registratie er niet dan is bijtelling voor privégebruik aan de orde. Meer informatie over sluitende rittenregistratie: klik hier.

Correctie voor privégebruik vindt bij de omzetbelasting in de regel plaats in het laatste aangifte tijdvak van het jaar. Hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Voor privégebruik moet er dan 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) btw betaald worden.

 

Bijtelling voor privégebruik heeft ook invloed bij de inkomstenbelasting.

Door wijzigingen van de CO2-grens kan de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wijzigen. Is voor het eerst een kenteken afgegeven in 2015? Dan geldt de bijtelling in de tabel hieronder. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

CO2-uitstoot per kilometer Soort brandstof Percentage van de
cataloguswaarde
0 gram Alle brandstoffen           4%
50 gram of minder
en meer dan 0 gram
Alle brandstoffen           7%
82 gram of minder
en meer dan 50 gram
Alle brandstoffen         14%
110 gram of minder
en meer dan 82 gram
Alle brandstoffen         20%
Hoger dan 110 gram Alle brandstoffen         25%

Het percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken.

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor van 60 maanden.

Bijtelling auto van de zaak wijzigt in 2016:

Hoe meer CO2 uw auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor 2016 veranderen de percentages.

Is voor het eerst een kenteken afgegeven in 2016? Dan geldt de bijtelling van de tabel hieronder.

CO2-uitstoot per kilometer Soort brandstof Percentage van de
cataloguswaarde
0 gram Alle brandstoffen

4%

50 gram of minder
en meer dan 0 gram
Alle brandstoffen

15%

106 gram of minder
en meer dan 50 gram
Alle brandstoffen

21%

Hoger dan 106 gram Alle brandstoffen

25%

 

Voor 2017 is de regeling wederom aangepast (bron Fleetwise):

Bijtelling
De bijtellingsregeling wordt de komende jaren vereenvoudigd. De 4%-bijtellingscategorie voor volledig elektrische auto’s blijft bestaan. Vanaf 2019 geldt dat percentage voor zover de catalogusprijs niet meer is dan 50.000 euro. Als de catalogusprijs hoger is dan 50.000 euro, geldt over het meerdere het standaard 22%-tarief. Voor waterstofauto’s geldt deze grens niet.

Voor plug-in hybrides met een datum eerste toelating vanaf 2017 gaat de bijtelling naar het standaardtarief van 22%. Plug-in hybrides met een tenaamstelling uiterlijk 2016 houden (in principe voor een duur van 60 maanden) hun korting op de bijtelling. De hoogte van die korting hangt af van het jaar van eerste tenaamstelling. Bij tenaamstelling in 2016 geldt bij een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km een bijtelling van 15%.

Standaardpercentage van de bijtelling naar 22%
Alleen in 2016 is er nog een kortingscategorie voor zuinige benzine- en dieselauto’s van kracht: Bij een CO2-uitstoot van 51 tot en met 106 gram/km geldt een bijtelling van 21%. Vanaf 2017 vervalt deze categorie voor nieuwe gevallen. Het standaardpercentage van de bijtelling wordt in dat jaar verlaagd van 25% naar 22%. Auto’s die voorafgaand aan een tariefswijziging al tenaamgesteld zijn, houden voor de duur van maximaal 60 maanden hun bijtellingstarief.

 

Een auto van de zaak die ouder is dan 15 jaar kan fiscaal aantrekkelijk zijn: de bijtelling is dan 35% van de dagwaarde. Rekenvoorbeeld: voor privé gebruik 2015 van een auto uit 1999 of eerder met een cataloguswaarde van € 40.000 en die nu € 3.000 dagwaarde heeft, is de bijtelling € 1.050 per jaar in plaats van € 10.000 (bij 25% bijtelling).

Deze informatie over auto’s is niet uitputtend. Op de site van de belastingdienst is een compleet dossier te lezen.

 

 

 

Spring naar toolbar