Belastingaangifte

Inkomstenbelasting
De blauwe enveloppe valt bij velen in januari/februari in de brievenbus: er moet aangifte gedaan worden voor de

  • inkomstenbelasting (IB)
  • premie volksverzekeringen (PVV)

Zowel particulieren als zelfstandigen kunnen een beroep doen op de kennis en vaardigheden binnen het administratiekantoor.
In een persoonlijk gesprek overlegt u diverse bescheiden, waarbij onder andere te denken valt aan:

  • de jaaropgave van de werkgever
  • bij het bezit van een eigen huis de WOZ-waarde en de hypothecaire gegevens
  • de banktegoeden

Tijdens het gesprek gaan we na of alle relevante posten zijn verzameld en of er bij een tekort in de pensioenopbouw wellicht nog een fiscaal element aanwezig is.
De aangifte IB/PVV dient bij de belastingdienst binnen te zijn voor 1 april van het jaar volgend op het aangiftejaar. Het administratiekantoor heeft bij de belastingdienst een beconnummer, waarmee voor de inlevering van de aangiften IB/PVV een spreiding van inlevering mogelijk is tot 1 maart van het jaar erop. De aangifte wordt door het kantoor digitaal aangeleverd bij de belastingdienst. Het kantoor heeft een eigen digitale postbus bij de fiscus en hoeft daarom niet over de DigiD van de cliënt te beschikken. Voor alle cliënten wordt door het administratiekantoor via de beconregeling uitstel gevraagd voor de aangiften die niet voor 1 april zijn verzorgd.

Vennootschapsbelasting
Niet alle ondernemingen zijn vennootschapsbelastingplichtig; een BV is het automatisch en steeds meer stichtingen krijgen ook een aangiftebiljet. De aangifte VpB moet worden ingeleverd voor 1 juni van het jaar volgend op het boekjaar.
Het administratiekantoor heeft bij de belastingdienst een beconnummer, waarmee voor de inlevering van de aangiften VpB een spreiding van inlevering mogelijk is tot 1 maart van het jaar erop.
Voor alle cliënten wordt door het administratiekantoor uitstel via deze regeling gevraagd voor de aangiften die niet voor 1 juni zijn verzorgd.

Omzetbelasting
Op basis van de geadministreerde boekhouding verzorgen wij voor de cliënt de periodieke digitale aangifte omzetbelasting. Voor de aangifte heeft het kantoor een eigen digitale postbus bij de fiscus en hoeft daarom niet te beschikken over de inlogcodes van cliënt.
De aangifte en eventuele betaling dienen binnen een maand na verstrijken van de aangifteperiode (bij maand- en kwartaalaangifte) bij de fiscus te zijn.
Bij een jaaraangifte is de retourtermijn 31 maart.
Voor het tijdig en volledig kunnen verwerken van de boekhouding, is het van belang dat de bescheiden tijdig en geordend zijn aangeleverd.

Spring naar toolbar