Boekhouding

De financiële administratie van een onderneming dient aan diverse fiscale vereisten te voldoen. Veelal wordt de boekhouding van de cliënt periodiek aangeleverd, waarna verwerking op het administratiekantoor kan plaats vinden. Deze aanlevering en verwerking loopt in de regel parallel met het aangifte tijdvak voor de omzetbelasting.
Na het boeken van de bescheiden en een eerste verbandscontrole verzenden we een uitdraai van de administratie tot en met de afgelopen periode aan cliënt.

De financiële administratie voor een ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) en voor de ondernemer met personeel (zie salarisadministratie) kan aan ons kantoor worden toevertrouwd.

Voor de ZZP-er is voor zijn opdrachtgever veelal een VAR-verklaring nodig. Voor het aanvragen daarvan kunnen wij behulpzaam zijn.

Spring naar toolbar