2018, een nieuw jaar

Namens Elsa, Gijs en Casper wens ik u allen een heel goed Nieuwjaar toe. Voor de 2e helft van februari staat gepland dat ik mijn herstel operatie krijg, tot die tijd nog aansterken en zorgen dat ik fit ben. Het gaat goed met me en ik heb er alle vertrouwen in dat alles op zijn pootjes terecht komt. Casper is per 1 december j.l. begonnen op kantoor en Elsa is nu met zwangerschapsverlof.

Voor het nieuwe jaar heeft de fiscus een document samengesteld met de Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018. Het is een lijvig document van 34 pagina’s; met de hoofdstukindeling kunt u makkelijk nalezen wat u interesseert: Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018

Nieuwe wet : GDPR of AVG

Vanaf 2018 wordt er strenger gecontroleerd op het gebruik van persoonsgegevens door bedrijven. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese ‘General Data Protection Regulation’ in Nederland. Deze nieuwe wet, ook wel bekend onder de naam ‘Algemene verordening gegevensbescherming’, verplicht dat elk bedrijf – in bezit van persoonlijke gegevens van cliënten , patiënten of leerlingen binnen de EU – deze op een specifieke manier verzamelt en beveiligt. Doet de ondernemer dit niet, dan staat er een stevige boete te wachten.

Momenteel geldt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wordt vervangen door een nieuwe wet, bepaald door de Europese Unie. Deze General Data Protection Regulation (GDPR) legt nieuwe regels op aan iedere organisatie die diensten of producten aanbiedt aan inwoners van de EU. Het doel: de privacy van klanten aanscherpen.

Personen krijgen het recht hun gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Bovendien moet iedere persoon ‘specifieke, vrij bepaalde en ondubbelzinnige toestemming geven, met kennis van zaken’.

De wet geldt ook voor mijn organisatie / administratiekantoor.

Daarom gaan wij u een brief sturen, waarin we akkoord vragen voor het gebruiken van persoonsgegevens.  

Wij registreren van u als cliënt allerlei gegevens, anders kunnen we onze werkzaamheden niet uitvoeren. Te denken valt aan naam, adres, geboortedatum, inkomen, etc.

Hier op kantoor gaan we natuurlijk zorgvuldig om met persoonsgegevens:

 • ID bewijs: Foto + BSN onherkenbaar maken.
 • Borging gegevens beheer in digitale belastingaangiften.
 • Het ICT kantoor die het onderhoud doet van onze computers is Microsoft beschermd en gegevens worden versleuteld.
 • Verfijnen gegevensbeheerplan/register.
 • Protocol wat te doen bij een data lek. Voorbeelden datalekken: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Bij een ernstig data lek wordt melding bij de autoriteit persoonsgegevens gedaan en worden betrokkenen geïnformeerd .
 • Vernietigen persoonsgegevens via een erkend archief vernietigingsbedrijf.

 

 

 

Nieuwe wetswijzigingen 2017

Bron: ANP en Nextens

In het nieuwe jaar zijn de nieuwe wetswijzigingen van kracht. Zo zijn kleine bedrijven vanaf 2017 verplicht om de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de KvK. Het tarief in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt 40,8%. Hieronder alvast een selectie van Continue Reading

De belangrijkste wijzigingen Belastingplan 2017 – inkomstenbelasting

Bron: Reedbusiness

De redacteuren van FiscaalTotaal hebben de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2017 met betrekking tot de inkomstenbelasting op een rij gezet. Het gaat om de uitgaven voor monumentenpanden, scholingsuitgaven, heffingskortingen, de tarieven in de inkomstenbelasting, de maatregelen tegen vbi’s, beperking reikwijdte toerekeningsstop APV, stimulering start-ups en de besluiten met betrekking tot de eigen woning.

2016-09-20 13:50:19 DEN HAAG - Minister Jeroen Dijsselbloem van Financien presenteert op Prinsjesdag in de Tweede Kamer het koffertje met de rijksbegroting en miljoenennota. ANP EVERT-JAN DANIELS

Monumentenpanden

Per 1 januari 2017 wordt de aftrekpost uitgaven voor monumentenpanden afgeschaft. Voor eigenaren van monumentenpanden die reeds onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan, is gedurende de overgangsperiode (2017 en 2018) een subsidieregeling.

Scholingsuitgaven

Per 1 januari 2018 wordt de aftrekpost scholingsuitgaven afgeschaft. Er komt hiervoor in de plaats een uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers.

Heffingskorting

Ten aanzien van de heffingskortingen wijzigt het volgende in 2017:

 • de maximale algemene heffingskorting tot € 2.254;
 • de maximale arbeidskorting tot € 3.223 en ligt het startpunt van de afbouw op € 32.444;
 • de algemene ouderkorting wordt € 1.292.

Tarief

De tarieven in de inkomstenbelasting worden zoals gebruikelijk geïndexeerd. Een inbreuk op de voorgenomen plannen is de bovengrens van de derde schijf van het box 1-tarief ligt in 2017 op € 67.072 te bepalen, dat is € 400 lager dan oorspronkelijk is gepland.

Maatregelen tegen vbi box 2 route

Met betrekking tot de vbi’s is een anti-misbruikbepaling in aanmerking genomen. De route om box 3-vermogen in een vbi te stallen en in box 2 te parkeren en vervolgens ruim een jaar later terug te laten vloeien naar box 3, is bemoeilijkt. Voorheen kon het beleggingsvermogen op die manier twee jaar lang niet worden belast in box 3 en één jaar in box 2 met een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor het behaalde rendement.

Beperking reikwijdte toerekeningsstop APV

Het uitgangspunt van de toerekeningsstop is om dubbele belasting te voorkomen. In de praktijk werd de stop echter gebruikt om toerekening aan de inbrenger te voorkomen met daarbij in gedachte dat in het buitenland effectief (praktisch) geen (winst)belasting wordt geheven. Om dit ongewenst gevolg te voorkomen stelt het kabinet voor om de toerekeningsstop slechts van toepassing te laten zijn voor APV’s voor zover die werkelijk een actieve onderneming drijven.

Stimulering start-ups

Het is gebruikelijk dga’s van start-ups die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingsonderzoek in de eerste jaren afzien van een beloning, zodat zoveel mogelijk geld geïnvesteerd kan worden in de onderneming. De gebruikelijkloonregeling wordt voor deze dga’s aangepast. Hun loon wordt vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

Eigen woning

Ten aanzien van de eigen woning zijn een aantal besluiten gecodificeerd en verduidelijkt. Te weten:

 • besluit van 21 februari 2014, nr. BLKB2014/342M (Stcrt. 2014, 6641), ‘Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; vruchtgebruiker en eigenwoningrente’;
 • besluit van 17 december 2014. Nr. BLKB2014/2168M (Stcrt. 2014, 36875), ‘Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3’;
 • besluit van 26 november 2014, nr. BLKB2014/1947M (Stcrt. 2014, 34403), ‘Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling.’;
 • besluit van 27 november 2015, nr. BLKB/1486M (Stcrt. 2015, 43946), ‘Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; Boeterente en rentemiddeling.’

Continue Reading

Spring naar toolbar